Een bestuur is een college dat krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheden van een bepaalde organisatie  leidt en regelt.
Bestuur
Voorzitter / Keldermeester :  Albert Platteau


Ondervoorzitter  / lesgever : Mathieu RabijnsSecretaris: Luc Bloemen
Penningmeester : Gerard Vanherk


Keldermeester : Romain Clymans


Huismeester + webmaster : Peter Habraken

Markt + Feestverantwoordelijke : Walter Peters