Een bestuur is een college dat krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheden van een bepaalde organisatie  leidt en regelt.
Voorzitter / Keldermeester :  Albert Platteau

Ondervoorzitter  / lesgever : Mathieu Rabijns

Keldermeester : Romain Clymans

Penningmeester : Gerard Vanherk

Secretaris: Peter Habraken