Een bestuur is een college dat krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheden van een bepaalde organisatie  leidt en regelt.
Bestuur
Voorzitter / Keldermeester :  Albert Platteau


Ondervoorzitter  / lesgever : Mathieu RabijnsSecretaris: Peter Habraken
Penningmeester : Gerard Vanherk

Keldermeester : Romain Clymans

Markt + Feestverantwoordelijke : Walter Peters