Contact
Contact
Secretariaat :  e-mail : 

Alle briefwisseling richten aan de secretaris Luc Bloemen
Slootvenstraat 2
3920 Lommel
tel: 011 / 551639
Voorzitter Albert Platteau tel: 011/612093